Våra tjänster
 

Vi tillhandahåller alla tänkbara tjänster inom redovisning och bokföring. 
Allt från löpande bokföring, skattedeklarationer, lönehantering, årsredovisning, årsbokslut, ekonomistyrning till deklaration.

Vi har även ett nätverk av revisorer och jurister att vända oss till vid behov.


Företagares behov kan se väldigt olika ut. Någon vill ha stöttning i allt från att betala 
leverantörsfakturor till att deklarera. Andra väljer att sköta en stor del själva och vill
att vi stämmer av en gång per månad. En del väljer att lämna in sitt material till oss
varje månad och andra föredrar att vi sitter hos dom med jämna intervaller.

Det är dina behov som företagare som styr vårt samarbete.

Hör av dig till Gabriella Ahlström för vidare samtal om hur vi kan hjälpa dig!

Gabriella Ahlström
0708-700328
gabriella@argentaria.se